א ויען איוב ויאמר : ב גם-היום מרי שחי ידי כבדה על-אנחתי : ג מי-יתן ידעתי ואמצאהו אבוא עד-תכונתו : ד אערכה לפניו משפט ופי אמלא תוכחות : ה אדעה מלים יענני ואבינה מה-יאמר לי : ו הברב-כח יריב עמדי לא אך-הוא ישם בי : ז שם ישר נוכח עמו ואפלטה לנצח משפטי : ח הן קדם אהלך ואיננו ואחור ולא-אבין לו : ט שמאול בעשתו ולא-אחז יעטף ימין ולא אראה : י כי-ידע דרך עמדי בחנני כזהב אצא : יא באשרו אחזה רגלי דרכו שמרתי ולא-אט : יב מצות שפתיו ולא אמיש מחקי צפנתי אמרי-פיו : יג והוא באחד ומי ישיבנו ונפשו אותה ויעש : יד כי ישלים חקי וכהנה רבות עמו : טו על-כן מפניו אבהל אתבונן ואפחד ממנו : טז ואל הרך לבי ושדי הבהילני : יז כי-לא נצמתי מפני-חשך ומפני כמה-אפל :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית