א ויען אליפז התמני ויאמר : ב הלאל יסכן-גבר כי-יסכן עלימו משכיל : ג החפץ לשדי כי תצדק ואם-בצע כי-תתם דרכיך : ד המיראתך יכיחך יבוא עמך במשפט : ה הלא רעתך רבה ואין-קץ לעונתיך : ו כי-תחבל אחיך חנם ובגדי ערומים תפשיט : ז לא-מים עיף תשקה ומרעב תמנע-לחם : ח ואיש זרוע לו הארץ ונשוא פנים ישב בה : ט אלמנות שלחת ריקם וזרעות יתמים ידכא : י על-כן סביבותיך פחים ויבהלך פחד פתאם : יא או-חשך לא-תראה ושפעת-מים תכמך : יב הלא-אלוה גבה שמים וראה ראש כוכבים כי-רמו : יג ואמרת מהידע אל הבעד ערפל ישפוט : יד עבים סתר-לו ולא יראה וחוג שמים יתהלך : טו הארח עולם תשמר אשר דרכו מתי-און : טז אשר-קמטו ולא-עת נהר יוצק יסודם : יז האמרים לאל סור ממנו ומה-יפעל שדי למו : יח והוא מלא בתיהם טוב ועצת רשעים רחקה מני : יט יראו צדיקים וישמחו ונקי ילעג-למו : כ אם-לא נכחד קימנו ויתרם אכלה אש : כא הסכן-נא עמו ושלם בהם תבואתך טובה : כב קח-נא מפיו תורה ושים אמריו בלבבך : כג אם-תשוב עד-שדי תבנה תרחיק עולה מאהלך : כד ושית-על-עפר בצר ובצור נחלים אופיר : כה והיה שדי בצריך וכסף תועפות לך : כו כי-אז על-שדי תתענג ותשא אל-אלוה פניך : כז תעתי...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית