א ויען בלדד השחי ויאמר : ב עד-אנה תשימון קנצי למלין תבינו ואחר נדבר : ג מדוע נחשבנו כבהמה נטמינו בעיניכם : ד טרף נפשו באפו הלמענך תעזב ארץ ויעתק-צור ממקמו : ה גם אור רשעים ידעך ולא-יגה שביב אשו : ו אור חשך באהלו ונרו עליו ידעך : ז יצרו צעדי אונו ותשליכהו עצתו : ח כי-שלח ברשת ברגליו ועל-שבכה יתהלך : ט יאחז בעקב פח יחזק עליו צמים : י טמון בארץ חבלו ומלכדתו עלי נתיב : יא סביב בעתהו בלהות והפיצהו לרגליו : יב יהי-רעב אנו ואיד נכון לצלעו : יג יאכל בדי עורו יאכל בדיו בכור מות : יד ינתק מאהלו מבטחו ותצעדהו למלך בלהות : טו תשכון באהלו מבלילו יזרה על-נוהו גפרית : טז מתחת שרשיו יבשו וממעל ימל קצירו : יז זכרו-אבד מני-ארץ ולא-שם לו על-פני-חוץ : יח יהדפהו מאור אל-חשך ומתבל ינדהו : יט לא נין לו ולא-נכד בעמו ואין שריד במגוריו : כ על-יומו נשמו אחרנים וקדמנים אחזו שער : כא אך-אלה משכנות עול וזה מקום לא-ידע-אל :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית