א רוחי חבלה ימי נזעכו קברים לי : ב אם-לא התלים עמדי ובהמרותם תלן עיני : ג שימהנא ערבני עמך מי הוא לידי יתקע : ד כי-לבם צפנת משכל על-כן לא תרמם : ה לחלק יגיד רעים ועיני בניו תכלנה : ו והצגני למשל עמים ותפת לפנים אהיה : ז ותכה מכעש עיני ויצרי כצל כלם : ח ישמו ישרים על-זאת ונקי על-חנף יתערר : ט ויאחז צדיק דרכו וטהרידים יסיף אמץ : י ואולם כלם תשבו ובאו נא ולא-אמצא בכם חכם : יא ימי עברו זמתי נתקו מורשי לבבי : יב לילה ליום ישימו אור קרוב מפני-חשך : יג אם-אקוה שאול ביתי בחשך רפדתי יצועי : יד לשחת קראתי אבי אתה אמי ואחתי לרמה : טו ואיה אפו תקותי ותקותי מי ישורנה : טז בדי שאל תרדנה אם-יחד על-עפר נחת :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית