א אדם ילוד אשה קצר ימים ושבע-רגז : ב כציץ יצא וימל ויברח כצל ולא יעמוד : ג אףעל-זה פקחת עינך ואתי תביא במשפט עמך : ד מי-יתן טהור מחמא לא אחד : ה אם חרוצים ימיו מספר-חדשיו אתך חקיו עשית ולא יעבור : ו שעה מעליו ויחדל עד-ירצה כשכיר יומו : ז כי יש לעץ תקוה אם-יכרת ועוד יחליף וינקתו לא תחדל : ח אם-יזקין בארץ שרשו ובעפר ימות גזעו : ט מריח מים יפרח ועשה קציר כמו-נטע : י וגבר ימות ויחלש ויגוע אדם ואיו : יא אזלו-מים מני-ים ונהר יחרב ויבש : יב ואיש שכב ולא-יקום עד-בלתי שמים לא יקיצו ולא-יערו משנתם : יג מי יתן בשאול תצפנני תסתירני עד-שוב אפך תשית לי חק ותזכרני : יד אם-ימות גבר היחיה כל-ימי צבאי איחל עד-בוא חליפתי : טו תקרא ואנכי אענך למעשה ידיך תכסף : טז כי-עתה צעדי תספור לא-תשמור על-חחאתי : יז חתם בצרור פשעי ותטפל על-עוני : יח ואולם הר-נופל יבול וצור יעתק ממקמו : יט אבנים שחקו מים תשטף-ספיחיה עפר-ארץ ותקות אנוש האבדת : כ תתקפהו לנצח ויהלך משנה פניו ותשלחהו : כא יכבדו בניו ולא ידע ויצערו ולא-יבין למו : כב אך-בשרו עליו יכאב ונפשו עליו תאבל :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית