א הן-כל ראתה עיני שמעה אזני ותבן לה : ב כדעתכם ידעתי גם-אני לא-נפל אנכי מכם : ג אולם אני אל-שדי אדבר והוכח אל-אל אחפץ : ד ואולם אתם טפלי-שקר רפאי אלל כלכם : ה מי-יתן החרש תחרישון ותהי לכם לחכמה : ו שמעו-נא תוכחתי ורבות שפתי הקשיבו : ז הלאל תדברו עולה ולו תדברו רמיה : ח הפניו תשאון אם-לאל תריבון : ט הטוב כי-יחקר אתכם אם-כהתל באנוש תהתלו בו : י הוכח יוכיח אתכם אם-במתר פנים תשאון : יא הלא שאתו תבעת אתכם ופחדו יפל עליכם : יב זכרניכם משלי-אפר לגבי-חמר גביכם : יג החרישו ממני ואדברה-אני ויעבר עלי מה : יד על-מה אשא בשרי בשני ונפשי אשים בכפי : טו הן יקטלני לו איחל אך-דרכי אל-פניו אוכיח : טז גם-הוא-לי לישועה כי-לא לפניו חנף יבוא : יז שמעו שמוע מלתי ואחותי באזניכם : יח הנה-נא ערכתי משפט ידעתי כי-אני אצדק : יט מי-הוא יריב עמדי כי-עתה אחריש ואגוע : כ אך-שתים אל-תעש עמדי אז מפניך לא אמתר : כא כפך מעלי הרחק ואמתך אל-תבעתני : כב וקרא ואנכי אענה או-אדבר והשיבני : כג כמה לי עונות וחחאות פשעי וחחאתי הדיעני : כד למה-פניך תסתיר ותחשבני לאויב לך : כה העלה נדף תערוץ ואת-קש יבש תרדף : כו כי-תכתב עלי מררות ותו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית