א ויען אליפז התימני ויאמר : ב הנמה דבר אליך תלאה ועצר במלין מי יוכל : ג הנה ימרת רבים וידים רפות תחזק : ד כושל יקימון מליך וברכים כרעות תאמץ : ה כי עתה תבוא אליך ותלא תגע עדיך ותבהל : ו הלא יראתך כסלתך תקותך ותם דרכיך : ז זכר-נא מי הוא נקי אבד ואיפה ישרים נכחדו : ח כאשר ראיתי חרשי און וזרעי עמל יקצרהו : ט מנשמת אלוה יאבדו ומרוח אפו יכלו : י שאגת אריה וקול שחל ושני כפירים נתעו : יא ליש אבד מבלי-טרף ובני לביא יתפרדו : יב ואלי דבר יגנב ותקח אזני שמץ מנהו : יג בשעפים מחזינות לילה בנפל תרדמה על-אנשים : יד פחד קראני ורעדה ורב עצמותי הפחיד : טו ורוח על-פני יחלף תסמר שערת בשרי : טז יעמד ולא-אכיר מראהו תמונה לנגד עיני דממה וקול אשמע : יז האנוש מאלוה יצדק אם מעשהו יטהר-גבר : יח הן בעבדיו לא יאמין ובמלאכיו ישים תהלה : יט אף שכני בתי-חמר אשר-בעפר יסודם ידכאום לפני-עש : כ מבקר לערב יכתו מבלי משים לנצח יאבדו : כא הלא-נמע יתרם בם ימותו ולא בחכמה :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית