א אל-תקנא באנשי רעה ואל-תתאיו להיות אתם : ב כי-שד יהגה לבם ועמל שפתיהם תדברנה : ג בחכמה יבנה בית ובתבונה יתכונן : ד ובדעת חדרים ימלאו כל-הון יקר ונעים : ה גבר-חכם בעוז ואיש-דעת מאמץ-כח : ו כי בתחבלות תעשה-לך מלחמה ותשועה ברב יועץ : ז ראמות לאויל חכמות בשער לא יפתח-פיהו : ח מחשב להרע לו בעל-מזמות יקראו : ט זמת אולת חחאת ותועבת לאדם לץ : י התרפית ביום צרה צר כחכה : יא הצל לקחים למות ומטים להרג אם-תחשוך : יב כי-תאמר הן לא-ידענו זה הלא-תכן לבות הואיבין ונצר נפשך הוא ידע והשיב לאדם כפעלו : יג אכל-בני דבש כי-טוב ונפת מתוק עלחכך : יד כן דעה חכמה לנפשך אם-מצאת ויש אחרית ותקותך לא תכרת : טו אל-תארב רשע לנוה צדיק אל-תשדד רבצו : טז כי שבע יפול צדיק וקם ורשעים יכשלו ברעה : יז בנפל אויבך אל-תשמח ובכשלו אל-יגל לבך : יח פן-יראה יהוה ורע בעיניו והשיב מעליו אפו : יט אל-תתחר במרעים אל-תקנא ברשעים : כ כי לא-תהיה אחרית לרע נר רשעים ידעך : כא ירא-את-יהוה בני ומלך עם-שונים אל-תתערב : כב כי-פתאם יקום אידם ופיד שניהם מי יודע : כג גם-אלה לחכמים הכר-פנים במשפט בל-טוב : כד אמר לרשע צדיק אתה יקבהו עמים יזעמוהו לא...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית