א לאדם מערכי-לב ומיהוה מענה לשון : ב כל-דרכי-איש זך בעיניו ותכן רוחות יהוה : ג גל אל-יהוה מעשיך ויכנו מחשבתיך : ד כל פעל יהוה למענהו וגם-רשע ליום רעה : ה תועבת יהוה כל-גבה-לב יד ליד לא ינקה : ו בחסד ואמת יכפר עון וביראת יהוה סור מרע : ז ברצות יהוה דרכי-איש גם-אויביו ישלם אתו : ח טוב-מעט בצדקה מרב תבואות בלא משפט : ט לב אדם יחשב דרכו ויהוה יכין צעדו : י קסם על-שפתי-מלך במשפט לא ימעלפיו : יא פלס ומאזני משפט ליהוה מעשהו כל-אבני-כיס : יב תועבת מלכים עשות רשע כי בצדקה יכון כמא : יג רצון מלכים שפתי-צדק ודבר ישרים יאהב : יד חמת-מלך מלאכי-מות ואיש חכם יכפרנה : טו באור-פני-מלך חיים ורצונו כעב מלקוש : טז קנה-חכמה מה-חוב מחרוץ וקנות בינה נבחר מכסף : יז מסלת ישרים סור מרע שמר נפשו נצר דרכו : יח לפנישבר גאון ולפני כשלון גבה רוח : יט טוב שפל-רוח את-ענוים מחלק שלל את-גאים : כ משכיל על-דבר ימצא-טוב ובוטח ביהוה אשריו : כא לחכם-לב יקרא נבון ומתק שפתים יסיף לקח : כב מקור חיים שכל בעליו ומוסר אולים אולת : כג לב חכם ישכיל פיהו ועלשפתיו יסיף לקח : כד צוף-דבש אמרי-נעם מתוק לנפש ומרפא לעצם : כה יש דרך ישר לפנ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית