א הללו-יה הללי נפשי את-יהוה : ב אהללה יהוה בחיי אזמרה לאלהי בעודי : ג אל-תבטחו בנדיבים בבן-אדם שאין לו תשועה : ד תצא רוחו ישב לאדמתו ביום ההוא אבדו עשתנתיו : ה אשרי שאל יעקב בעזרו שברו על-יהוה אלהיו : ו עשה שמים וארץ את-הים ואת-כלאשר-בם השמר אמת לעולם : ז עשה משפט לעשוקים נתן לחם לרעבים יהוה מתיר אסורים : ח יהוה פקח עורים יהוה זקף כפופים יהוה אהב צדיקים : ט יהוה שמר את-גרים יתום ואלמנה יעודד ודרך רשעים יעות : י ימלך יהוה לעולם אלהיך ציון לדר ודר הללו-יה :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית