א לדוד אודך בכל-לבי נגד אלהים אזמרך : ב אשתחוה אל-היכל קדשך ואודה את-שמך על-חסדך ועל-אמתך כי-הגדלת על-כל-שמך אמרתך : ג ביום קראתי ותענני תרהבני בנפשי עז : ד יודוך יהוה כל-מלכי-ארץ כי שמעו אמרי-פיך : ה וישירו בדרכי יהוה כי גדול כבוד יהוה : ו כי-רם יהוה ושפל יראה וגבה ממרחק יידע : ז אם-אלך בקרב צרה תחיני על אף איבי תשלח ידך ותושיעני ימינך : ח יהוה יגמר בעדי יהוה חסדך לעולם מעשי ידיך אלתרף :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית