א על נהרות בבל שם ישבנו גם-בכינו בזכרנו את-ציון : ב על-ערבים בתוכה תלינו כנרותינו : ג כי שם שאלונו שובינו דברי-שיר ותוללינו שמחה שירו לנו משיר ציון : ד איך נשיר את-שיר-יהוה על אדמת נכר : ה אם-אשכחך ירושלם תשכח ימיני : ו תדבק-לשוני לחכי אם-לא אזכרכי אם-לא אעלה את-ירושלם על ראש שמחתי : ז זכר יהוה לבני אדום את יום ירושלם האמרים ערו ערו עד היסוד בה : ח בת-בבל השדודה אשרי שישלם-לך את-גמולך שגמלת לנו : ט אשרי שיאחז ונפץ את-עלליך אל-המלע :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית