א הודו ליהוה כי-טוב כי לעולם חסדו : ב הודו לאלהי האלהים כי לעולם חסדו : ג הודו לאדני האדנים כי לעלם חסדו : ד לעשה נפלאות גדלות לבדו כי לעולם חסדו : ה לעשה השמים בתבונה כי לעולם חסדו : ו לרקע הארץ על-המים כי לעולם חסדו : ז לעשה אורים גדלים כי לעולם חסדו : ח את-השמש לממשלת ביום כי לעולם חסדו : ט את-הירח וכוכבים לממשלות בלילה כי לעולם חסדו : י למכה מצרים בבכוריהם כי לעולם חסדו : יא ויוצא ישראל מתוכם כי לעולם חסדו : יב ביד חזקה ובזרוע נטויה כי לעולם חסדו : יג לגזר ים-סוף לגזרים כי לעולם חסדו : יד והעביר ישראל בתוכו כי לעולם חסדו : טו ונער פרעה וחילו בים-סוף כי לעולם חסדו : טז למוליך עמו במדבר כי לעולם חסדו : יז למכה מלכים גדלים כי לעולם חסדו : יח ויהרג מלכים אדירים כי לעולם חסדו : יט לסיחון מלך האמרי כי לעולם חסדו : כ ולעוג מלך הבשן כי לעולם חסדו : כא ונתן ארצם לנחלה כי לעולם חסדו : כב נחלה לישראל עבדו כי לעולם חסדו : כג שבשפלנו זכר לנו כי לעולם חסדו : כד ויפרקנו מצרינו כי לעולם חסדו : כה נתן לחם לכל-בשר כי לעולם חסדו : כו הודו לאל השמים כי לעולם חסדו :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית