א שיר המעלות הנה ברכו את-יהוה כל-עבדי יהוה העמדים בבית-יהוה בלילות : ב שאוידכם קדש וברכו את-יהוה : ג יברכך יהוה מציון עשה שמים וארץ :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית