א שיר המעלות לדוד הנה מה-חוב ומה-נעים שבת אחים גם-יחד : ב כשמן החוב עלהראש ירד על-הזקן זקן-אהרן שירד על-פי מדותיו : ג כטל-חרמון שירד על-הררי ציון כי שם צוה יהוה את-הברכה חיים עד-העולם :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית