א שיר המעלות לדוד יהוה לא-גבה לבי ולא-רמו עיני ולא-הלכתי בגדלות ובנפלאות ממני : ב אם-לא שויתי ודוממתי נפשי כגמל עלי אמו כגמל עלי נפשי : ג יחל ישראל אל-יהוה מעתה ועד-עולם :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית