א שיר המעלות ממעמקים קראתיך יהוה : ב אדני שמעה בקולי תהיינה אזניך קשבות לקול תחנוני : ג אם-עונות תשמר-יה אדני מי יעמד : ד כי-עמך המליחה למען תורא : ה קויתי יהוה קותה נפשי ולדברו הוחלתי : ו נפשי לאדני משמרים לבקר שמרים לבקר : ז יחל ישראל אל-יהוה כי-עם-יהוה החסד והרבה עמו פדות : ח והוא יפדה את-ישראל מכל עונתיו :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית