א שיר המעלות לשלמה אם-יהוה לא-יבנה בית שוא עמלו בוניו בו אם-יהוה לא-ישמר-עיר שוא שקד שומר : ב שוא לכם משכימי קום מאחרי-שבת אכלי לחם העצבים כן יתן לידידו שנא : ג הנה נחלת יהוה בנים שכר פרי הבטן : ד כחצים ביד-גבור כן בני הנעורים : ה אשרי הגבר אשר מלא את-אשפתו מהם לא-יבשו כי-ידברו את-אויבים בשער :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית