א שיר המעלות בשוב יהוה את-שיבת ציון היינו כחלמים : ב אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רנה אז יאמרו בגוים הגדיל יהוה לעשות עם-אלה : ג הגדיל יהוה לעשות עמנו היינו שמחים : ד שובה יהוה את-שביתנו כאפיקים בנגב : ה הזרעים בדמעה ברנה יקצרו : ו הלוך ילך ובכה נשא משך-הזרע בא-יבוא ברנה נשא אלמתיו :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית