א שיר המעלות הבטחים ביהוה כהר-ציון לא-ימוט לעולם ישב : ב ירושלם הרים סביב לה ויהוה סביב לעמו מעתה ועד-עולם : ג כי לא ינוח שבט הרשע על גורל הצדיקים למען לאישלחו הצדיקים בעולתה ידיהם : ד היטיבה יהוה לחובים ולישרים בלבותם : ה והמחים עקלקלותם יוליכם יהוה את-פעלי האון שלום על-ישראל :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית