א שיר המעלות לדוד לולי יהוה שהיה לנו יאמר-נא ישראל : ב לולי יהוה שהיה לנו בקום עלינו אדם : ג אזי חיים בלעונו בחרות אפם בנו : ד אזי המים שטפונו נחלה עבר עלנפשנו : ה אזי עבר על-נפשנו המים הזידונים : ו ברוך יהוה שלא נתננו טרף לשניהם : ז נפשנו כצפור נמלטה מפח יוקשים הפח נשבר ואנחנו נמלטנו : ח עזרנו בשם יהוה עשה שמים וארץ :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית