א שיר המעלות אליך נשאתי את-עיני הישבי בשמים : ב הנה כעיני עבדים אל-יד אדוניהם כעיני שפחה אל-יד גברתה כן עינינו אל-יהוה אלהינו עד שיחננו : ג חננו יהוה חננו כי-רב שבענו בוז : ד רבת שבעה-לה נפשנו הלעג השאננים הבוז לגאיונים :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית