א שיר המעלות לדוד שמחתי באמרים לי בית יהוה נלך : ב עמדות היו רגלינו בשעריך ירושלם : ג ירושלם הבנויה כעיר שחברה-לה יחדו : ד ששם עלו שבטים שבטי-יה עדות לישראל להדות לשם יהוה : ה כי שמה ישבו כסאות למשפט כסאות לבית דויד : ו שאלו שלום ירושלם ישליו אהביך : ז יהי-שלום בחילך שלוה בארמנותיך : ח למען אחי ורעי אדברה-נא שלום בך : ט למען בית-יהוה אלהינו אבקשה טוב לך :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית