א שיר למעלות אשא עיני אל-ההרים מאין יבא עזרי : ב עזרי מעם יהוה עשה שמים וארץ : ג אל-יתן למוט רגלך אל-ינום שמרך : ד הנה לא-ינום ולא יישן שומר ישראל : ה יהוה שמרך יהוה צלך על-יד ימינך : ו יומם השמש לא-יככה וירח בלילה : ז יהוה ישמרך מכל-רע ישמר את-נפשך : ח יהוה ישמר-צאתך ובואך מעתה ועד-עולם :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית