א שיר המעלות אל-יהוה בצרתה לי קראתי ויענני : ב יהוה הצילה נפשי משפת-שקר מלשון רמיה : ג מה-יתן לך ומה-יסיף לך לשון רמיה : ד חצי גבור שנונים עם גחלי רתמים : ה אויה-לי כי-גרתי משך שכנתי עם-אהלי קדר : ו רבת שכנה-לה נפשי עם שונא שלום : ז אני-שלום וכי אדבר המה למלחמה :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית