א הללו את-יהוה כל-גוים שבחוהו כל-האמים : ב כי גבר עלינו חסדו ואמת-יהוה לעולם הללו-יה :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית