א הללו יה אשרי-איש ירא את-יהוה במצותיו חפץ מאד : ב גבור בארץ יהיה זרעו דור ישרים יברך : ג הון-ועשר בביתו וצדקתו עמדת לעד : ד זרח בחשך אור לישרים חנון ורחום וצדיק : ה טוב-איש חונן ומלוה יכלכל דבריו במשפט : ו כי-לעולם לא-ימוט לזכר עולם יהיה צדיק : ז משמועה רעה לא יירא נכון לבו בטח ביהוה : ח סמוך לבו לא יירא עד אשר-יראה בצריו : ט פזר נתן לאביונים צדקתו עמדת לעד קרנו תרום בכבוד : י רשע יראה וכעס שניו יחרק ונמס תאות רשעים תאבד :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית