א שיר מזמור לדוד : ב נכון לבי אלהים אשירה ואזמרה אף-כבודי : ג עורה הנבל וכנור אעירה שחר : ד אודך בעמים יהוה ואזמרך בל-אמים : ה כי-גדול מעל-שמים חסדך ועדשחקים אמתך : ו רומה על-שמים אלהים ועל כל-הארץ כבודך : ז למען יחלצון ידידיך הושיעה ימינך וענני : ח אלהים דבר בקדשו אעלזה אחלקה שכם ועמק סכות אמדד : ט לי גלעד לי מנשה ואפרים מעוז ראשי יהודה מחקקי : י מואב סיר רחצי על-אדום אשליך נעלי עלי-פלשת אתרועע : יא מי יבלני עיר מבצר מי נחני עד-אדום : יב הלא-אלהים זנחתנו ולא-תצא אלהים בצבאתינו : יג הבה-לנו עזרת מצר ושוא תשועת אדם : יד באלהים נעשה-חיל והוא יבוס צרינו :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית