א תפלה לעני כי-יעטף ולפני יהוה ישפך שיחו : ב יהוה שמעה תפלתי ושועתי אליך תבוא : ג אל-תסתר פניך ממני ביום צר לי החה-אלי אזנך ביום אקרא מהר ענני : ד כי-כלו בעשן ימי ועצמותי כמו-קד נחרו : ה הוכה-כעשב ויבש לבי כי-שכחתי מאכל לחמי : ו מקול אנחתי דבקה עצמי לבשרי : ז דמיתי לקאת מדבר הייתי ככוס חרבות : ח שקדתי ואהיה כצפור בודד על-גג : ט כל-היום חרפוני אויבי מהוללי בי נשבעו : י כי-אפר כלחם אכלתי ושקוי בבכי מסכתי : יא מפני-זעמך וקצפך כי נשאתני ותשליכני : יב ימי כצל נטוי ואני כעשב איבש : יג ואתה יהוה לעולם תשב וזכרך לדר ודר : יד אתה תקום תרחם ציון כי-עת לחננה כי-בא מועד : טו כי-רצו עבדיך את-אבניה ואת-עפרה יחננו : טז וייראו גוים אתשם יהוה וכל-מלכי הארץ את-כבודך : יז כי-בנה יהוה ציון נראה בכבודו : יח פנה אלתפלת הערער ולא-בזה את-תפלתם : יט תכתב זאת לדור אחרון ועם נברא יהלל-יה : כ כיהשקיף ממרום קדשו יהוה משמים אל-ארץ הביט : כא לשמע אנקת אסיר לפתח בני תמותה : כב לספר בציון שם יהוה ותהלתו בירושלם : כג בהקבץ עמים יחדו וממלכות לעבד את-יהוה : כד ענה בדרך כחי קצר ימי : כה אמר אלי אל-תעלני בחצי ימי בדור דורי...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית