א מזמור לתודה הריעו ליהוה כל-הארץ : ב עבדו את-יהוה בשמחה באו לפניו ברננה : ג דעו כי-יהוה הוא אלהים הוא-עשנו ולו אנחנו עמו וצאן מרעיתו : ד באו שעריו בתודה חצרתיו בתהלה הודו-לו ברכו שמו : ה כי-טוב יהוה לעולם חסדו ועד-דר ודר אמונתו :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית