א יהוה מלך ירגזו עמים ישב כרובים תנוט הארץ : ב יהוה בציון גדול ורם הוא על-כלהעמים : ג יודו שמך גדול ונורא קדוש הוא : ד ועז מלך משפט אהב אתה כוננת מישרים משפט וצדקה ביעקב אתה עשית : ה רוממו יהוה אלהינו והשתחוו להדם רגליו קדוש הוא : ו משה ואהרן בכהניו ושמואל בקראי שמו קראים אל-יהוה והוא יענם : ז בעמוד ענן ידבר אליהם שמרו עדתיו וחק נתן-למו : ח יהוה אלהינו אתה עניתם אל נשא היית להם ונקם על-עלילותם : ט רוממו יהוה אלהינו והשתחוו להר קדשו כי-קדוש יהוה אלהינו :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית