א אל-נקמות יהוה אל נקמות הופיע : ב הנשא שפט הארץ השב גמול על-גאים : ג עד-מתי רשעים יהוה עד-מתי רשעים יעלזו : ד יביעו ידברו עתק יתאמרו כל-פעלי און : ה עמך יהוה ידכאו ונחלתך יענו : ו אלמנה וגר יהרגו ויתומים ירצחו : ז ויאמרו לא יראה-יה ולאיבין אלהי יעקב : ח בינו בערים בעם וכסילים מתי תשכילו : ט הנטע אזן הלא ישמע אםיצר עין הלא יביט : י היסר גוים הלא יוכיח המלמד אדם דעת : יא יהוה ידע מחשבות אדם כי-המה הבל : יב אשרי הגבר אשר-תימרנו יה ומתורתך תלמדנו : יג להשקיט לו מימי רע עד יכרה לרשע שחת : יד כי לא-יחש יהוה עמו ונחלתו לא יעזב : טו כי-עד-צדק ישוב משפט ואחריו כל-ישרי-לב : טז מי-יקום לי עם-מרעים מי-יתיצב לי עם-פעלי און : יז לולי יהוה עזרתה לי כמעט שכנה דומה נפשי : יח אם-אמרתי מטה רגלי חסדך יהוה יסעדני : יט ברב שרעפי בקרבי תנחומיך ישעשעו נפשי : כ היחברך כמא הוות יצר עמל עלי-חק : כא יגודו על-נפש צדיק ודם נקי ירשיעו : כב ויהי יהוה לי למשגב ואלהי לצור מחסי : כג וישב עליהם את-אונם וברעתם יצמיתם יצמיתם יהוה אלהינו :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית