א יהוה מלך גאות לבש לבש יהוה עז התאזר אף-תכון תבל בל-תמוט : ב נכון כסאך מאז מעולם אתה : ג נשאו נהרות יהוה נשאו נהרות קולם ישאו נהרות דכים : ד מקלות מים רבים אדירים משברי-ים אדיר במרום יהוה : ה עדתיך נאמנו מאד לביתך נאוה-קדש יהוה לארך ימים :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית