א מזמור שיר ליום השבת : ב טוב להדות ליהוה ולזמר לשמך עליון : ג להגיד בבקר חסדך ואמונתך בלילות : ד עלי-עשור ועלי-נבל עלי הגיון בכנור : ה כי שמחתני יהוה בפעלך במעשי ידיך ארנן : ו מה-גדלו מעשיך יהוה מאד עמקו מחשבתיך : ז איש-בער לא ידע וכסיל לא-יבין את-זאת : ח בפרח רשעים כמו עשב ויציצו כל-פעלי און להשמדם עדי-עד : ט ואתה מרום לעלם יהוה : י כי הנה איביך יהוה כי-הנה איביך יאבדו יתפרדו כל-פעלי און : יא ותרם כראים קרני בלתי בשמן רענן : יב ותבט עיני בשורי בקמים עלי מרעים תשמענה אזני : יג צדיק כתמר יפרח כארז בלבנון ישגה : יד שתולים בבית יהוה בחצרות אלהינו יפריחו : טו עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים יהיו : טז להגיד כי-ישר יהוה צורי ולא-עולתה בו :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית