א שיר מזמור לבני קרח למנצח על-מחלת לענות משכיל להימן האזרחי : ב יהוה אלהי ישועתי יום-צעקתי בלילה נגדך : ג תבוא לפניך תפלתי החה-אזנך לרנתי : ד כי-שבעה ברעות נפשי וחיי לשאול הגיעו : ה נחשבתי עם-יורדי בור הייתי כגבר אין-איל : ו במתים חפשי כמו חללים שכבי קבר אשר לא זכרתם עוד והמה מידך נגזרו : ז שתני בבור תחתיות במחשכים במצלות : ח עלי סמכה חמתך וכל-משבריך ענית מלה : ט הרחקת מידעי ממני שתני תועבות למו כלא ולא אצא : י עיני דאבה מני עני קראתיך יהוה בכל-יום שחחתי אליך כפי : יא הלמתים תעשה-פלא אם-רפאים יקומו יודוך מלה : יב היספר בקבר חסדך אמונתך באבדון : יג היודע בחשך פלאך וצדקתך בארץ נשיה : יד ואני אליך יהוה שועתי ובבקר תפלתי תקדמך : טו למה יהוה תזנח נפשי תסתיר פניך ממני : טז עני אני וגוע מנער נשאתי אמיך אפונה : יז עלי עברו חרוניך בעותיך צמתותני : יח סבוני כמים כל-היום הקיפו עלי יחד : יט הרחקת ממני אהב ורע מידעי מחשך :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית