א לבני-קרח מזמור שיר יסודתו בהררי-קדש : ב אהב יהוה שערי ציון מכל משכנות יעקב : ג נכבדות מדבר בך עיר האלהים סלה : ד אזכיר רהב ובבל לידעי הנה פלשת וצור עםכוש זה ילד-שם : ה ולציון יאמר איש ואיש ילד-בה והוא יכוננה עליון : ו יהוה יספר בכתוב עמים זה ילד-שם סלה : ז ושרים כחללים כל-מעיני בך :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית