א שיר מזמור לאסף : ב אלהים אל-דמי-לך אל-תחרש ואל-תשקט אל : ג כי-הנה אויביך יהמיון ומשנאיך נשאו ראש : ד על-עמך יערימו סוד ויתיעצו על-צפוניך : ה אמרו לכו ונכחידם מגוי ולא-יזכר שם-ישראל עוד : ו כי נועצו לב יחדו עליך ברית יכרתו : ז אהלי אדום וישמעאלים מואב והגרים : ח גבל ועמון ועמלק פלשת עם-ישבי צור : ט גם-אשור נלוה עמם היו זרוע לבני-לוט סלה : י עשה-להם כמדין כסיסרא כיבין בנחל קישון : יא נשמדו בעין-דאר היו דמן לאדמה : יב שיתמו נדיבמו כערב וכזאב וכזבח וכצלמנע כלנסיכמו : יג אשר אמרו נירשה לנו את נאות אלהים : יד אלהי שיתמו כגלגל כקש לפנירוח : טו כאש תבער-יער וכלהבה תלהט הרים : טז כן תרדפם בסערך ובסופתך תבהלם : יז מלא פניהם קלון ויבקשו שמך יהוה : יח יבשו ויבהלו עדי-עד ויחפרו ויאבדו : יט וידעו כי-אתה שמך יהוה לבדך עליון על-כל-הארץ :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית