א מזמור לאסף אלהים נצב בעדת-אל בקרב אלהים ישפט : ב עד-מתי תשפטו-עול ופני רשעים תשאו-סלה : ג שפטו-דל ויתום עני ורש הצדיקו : ד פלטו-דל ואביון מיד רשעים הצילו : ה לא ידעו ולא יבינו בחשכה יתהלכו ימוטו כל-מוסדי ארץ : ו אני-אמרתי אלהים אתם ובני עליון כלכם : ז אכן כאדם תמותון וכאחד השרים תפלו : ח קומה אלהים שפטה הארץ כי-אתה תנחל בכל-הגוים :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית