א למנצח על-ידותון לאסף מזמור : ב קולי אל-אלהים ואצעקה קולי אל-אלהים והאזין אלי : ג ביום צרתי אדני דרשתי ידי לילה נגרה ולא תפוג מאנה הנחם נפשי : ד אזכרה אלהים ואהמיה אשיחה ותתעחף רוחי סלה : ה אחזת שמרות עיני נפעמתי ולא אדבר : ו חשבתי ימים מקדם שנות עולמים : ז אזכרה נגינתי בלילה עם-לבבי אשיחה ויחפש רוחי : ח הלעולמים יזנח אדני ולא-יסיף לרצות עוד : ט האפס לנצח חסדו גמר אמר לדר ודר : י השכח חנות אל אם-קפץ באף רחמיו סלה : יא ואמר חלותי היא שנות ימין עליון : יב אזכור מעללי-יה כי-אזכרה מקדם פלאך : יג והגיתי בכל-פעלך ובעלילותיך אשיחה : יד אלהים בקדש דרכך מי-אל גדול כאלהים : טו אתה האל עשה פלא הודעת בעמים עזך : טז גאלת בזרוע עמך בני-יעקב ויוסף סלה : יז ראוך מים אלהים ראוך מים יחילו אף ירגזו תהמות : יח זרמו מים עבות קול נתנו שחקים אף-חצציך יתהלכו : יט קול רעמך בגלגל האירו ברקים תבל רגזה ותרעש הארץ : כ בים דרכך ושבילך במים רבים ועקבותיך לא נדעו : כא נחית כצאן עמך ביד-משה ואהרן :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית