א בך-יהוה חסיתי אל-אבושה לעולם : ב בצדקתך תצילני ותפלטני החה-אלי אזנך והושיעני : ג היה לי לצור מעון לבוא תמיד צוית להושיעני כי-סלעי ומצודתי אתה : ד אלהי פלטני מיד רשע מכף מעול וחומץ : ה כי-אתה תקותי אדני יהוה מבטחי מנעורי : ו עליך נסמכתי מבטן ממעי אמי אתה גוזי בך תהלתי תמיד : ז כמופת הייתי לרבים ואתה מחסי-עז : ח ימלא פי תהלתך כל-היום תפארתך : ט אל-תשליכני לעת זקנה ככלות כחי אל-תעזבני : י כי-אמרו אויבי לי ושמרי נפשי נועצו יחדו : יא לאמר אלהים עזבו רדפו ותפשוהו כי-אין מציל : יב אלהים אל-תרחק ממני אלהי לעזרתי חושה : יג יבשו יכלו שטני נפשי יעטו חרפה וכלמה מבקשי רעתי : יד ואני תמיד איחל והוספתי על-כל-תהלתך : טו פי יספר צדקתך כל-היום תשועתך כי לא ידעתי ספרות : טז אבוא בגברות אדני יהוה אזכיר צדקתך לבדך : יז אלהים למדתני מנעורי ועד-הנה אגיד נפלאותיך : יח וגם עד-זקנה ושיבה אלהים אל-תעזבני עד-אגיד זרועך לדור לכל-יבוא גבורתך : יט וצדקתך אלהים עד-מרום אשרעשית גדלות אלהים מי כמוך : כ אשר הראיתני צרות רבות ורעות תשוב תחייני ומתהמות הארץ תשוב תעלני : כא תרב גדלתי ותמב תנחמני : כב גם-אני אודך בכלי-נבל...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית