א למנצח לדוד להזכיר : ב אלהים להצילני יהוה לעזרתי חושה : ג יבשו ויחפרו מבקשי נפשי ימגו אחור ויכלמו חפצי רעתי : ד ישובו על-עקב בשתם האמרים האח האח : ה ישישו וישמחו בך כל-מבקשיך ויאמרו תמיד יגדל אלהים אהבי ישועתך : ו ואני עני ואביון אלהים חושה-לי עזרי ומפלטי אתה יהוה אל-תאחר :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית