א למנצח לדוד מזמור שיר : ב יקום אלהים יפוצו אויביו וינוסו משנאיו מפניו : ג כהנדף עשן תנדף כהמס דונג מפני-אש יאבדו רשעים מפני אלהים : ד וצדיקים ישמחו יעלצו לפני אלהים וישישו בשמחה : ה שירו לאלהים זמרו שמו סלו לרכב בערבות ביה שמו ועלזו לפניו : ו אבי יתומים ודין אלמנות אלהים במעון קדשו : ז אלהים מושיב יחידים ביתה מוציא אסירים בכושרות אך סוררים שכנו צחיחה : ח אלהים בצאתך לפני עמך בצעדך בישימון סלה : ט ארץ רעשה אף-שמים נטפו מפני אלהים זה סיני מפני אלהים אלהי ישראל : י גשם נדבות תניף אלהים נחלתך ונלאה אתה כוננתה : יא חיתך ישבו-בה תכין בטובתך לעני אלהים : יב אדני יתן-אמר המבשרות צבא רב : יג מלכי צבאות ידדון ידדון ונות בית תחלק שלל : יד אם-תשכבון בין שפתים כנפי יונה נחפה בכסף ואברותיה בירקרק חרוץ : טו בפרש שדי מלכים בה תשלג בצלמון : טז הר-אלהים הר-בשן הר גבננים הר-בשן : יז למה תרצדון הרים גבננים ההר חמד אלהים לשבתו אף-יהוה ישכן לנצח : יח רכב אלהים רבתים אלפי שנאן אדני בם סיני בקדש : יט עלית למרום שבית שבי לקחת מתנות באדם ואף סוררים לשכן יה אלהים : כ ברוך אדני יום יום יעמס-לנו האל ישועתנו סלה :...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית