א למנצח בנגינת מזמור שיר : ב אלהים יחננו ויברכנו יאר פניו אתנו סלה : ג לדעת בארץ דרכך בכל-גוים ישועתך : ד יודוך עמים אלהים יודוך עמים כלם : ה ישמחו וירננו לאמים כי-תשפט עמים מישור ולאמים בארץ תנחם סלה : ו יודוך עמים אלהים יודוך עמים כלם : ז ארץ נתנה יבולה יברכנו אלהים אלהינו : ח יברכנו אלהים וייראו אתו כל-אפסי-ארץ :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית