א למנצח שיר מזמור הריעו לאלהים כל-הארץ : ב זמרו כבוד-שמו שימו כבוד תהלתו : ג אמרו לאלהים מה-נורא מעשיך ברב עזך יכחשו לך איביך : ד כל-הארץ ישתחוו לך ויזמרו-לך יזמרו שמך סלה : ה לכו וראו מפעלות אלהים נורא עלילה על-בני אדם : ו הפך ים ליבשה בנהר יעברו ברגל שם נשמחה-בו : ז משל בגבורתו עולם עיניו בגוים תצפינה המוררים אל-ירומו למו סלה : ח ברכו עמים אלהינו והשמיעו קול תהלתו : ט השם נפשנו בחיים ולא-נתן למוט רגלנו : י כי-בחנתנו אלהים צרפתנו כצרף-כסף : יא הבאתנו במצודה שמת מועקה במתנינו : יב הרכבת אנוש לראשנו באנו-באש ובמים ותוציאנו לרויה : יג אבוא ביתך בעולות אשלם לך נדרי : יד אשר-פצו שפתי ודבר-פי בצר-לי : טו עלות מחים אעלה-לך עם-קטרת אילים אעשה בקר עם-עתודים סלה : טז לכו-שמעו ואספרה כל-יראי אלהים אשר עשה לנפשי : יז אליו פי-קראתי ורומם תחת לשוני : יח און אם-ראיתי בלבי לא ישמע אדני : יט אכן שמע אלהים הקשיב בקול תפלתי : כ ברוך אלהים אשר לא-הסיר תפלתי וחסדו מאתי :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית