א למנצח מזמור לדוד שיר : ב לך דמיה תהלה אלהים בציון ולך ישלם-נדר : ג שמע תפלה עדיך כל-בשר יבאו : ד דברי עונת גברו מני פשעינו אתה תכפרם : ה אשרי תבחר ותקרב ישכן חצריך נשבעה בטוב ביתך קדש היכלך : ו נוראות בצדק תעננו אלהי ישענו מבטח כל-קצוי-ארץ וים רחקים : ז מכין הרים בכחו נאזר בגבורה : ח משביח שאון ימים שאון גליהם והמון לאמים : ט וייראו ישבי קצות מאותתיך מוצאי-בקר וערב תרנין : י פקדת הארץ ותשקקה רבת תעשרנה פלג אלהים מלא מים תכין דגנם כי-כן תכינה : יא תלמיה רוה נחת גדודיה ברביבים תמגגנה צמחה תברך : יב עחרת שנת טובתך ומעגליך ירעפון דשן : יג ירעפו נאות מדבר וגיל גבעות תחגרנה : יד לבשו כרים הצאן ועמקים יעטפו-בר יתרועעו אף-ישירו :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית