א מזמור לדוד בהיותו במדבר יהודה : ב אלהים אלי אתה אשחרך צמאה לך נפשי כמה לך בשרי בארץ-ציה ועיף בלי-מים : ג כן בקדש חזיתיך לראות עזך וכבודך : ד כי-טוב חסדך מחיים שפתי ישבחונך : ה כן אברכך בחיי בשמך אשא כפי : ו כמו חלב ודשן תשבע נפשי ושפתי רננות יהלל-פי : ז אם-זכרתיך על-יצועי באשמרות אהגה-בך : ח כי-היית עזרתה לי ובצל כנפיך ארנן : ט דבקה נפשי אחריך בי תמכה ימינך : י והמה לשואה יבקשו נפשי יבאו בתחתיות הארץ : יא יגירהו על-ידי-חרב מנת שעלים יהיו : יב והמלך ישמח באלהים יתהלל כל-הנשבע בו כי ימכר פי דוברי-שקר :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית