א למנצח על-נגינת לדוד : ב שמעה אלהים רנתי הקשיבה תפלתי : ג מקצה הארץ אליך אקרא בעטף לבי בצור-ירום ממני תנחני : ד כי-היית מחסה לי מגדל-עז מפני אויב : ה אגורה באהלך עולמים אחסה בסתר כנפיך מלה : ו כי-אתה אלהים שמעת לנדרי נתת ירשת יראי שמך : ז ימים על-ימי-מלך תוסיף שנותיו כמו-דר ודר : ח ישב עולם לפני אלהים חסד ואמת מן ינצרהו : ט כן אזמרה שמך לעד לשלמי נדרי יום יום :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית