א למנצח אל-תשחת לדוד מכתם בברחו מפני-שאול במערה : ב חנני אלהים חנני כי בך חסיה נפשי ובצל-כנפיך אחסה עד יעבר הוות : ג אקרא לאלהים עליון לאל גמר עלי : ד ישלח משמים ויושיעני חרף שאפי סלה ישלח אלהים חסדו ואמתו : ה נפשי בתוך לבאם אשכבה להטים בני-אדם שניהם חנית וחצים ולשונם חרב חדה : ו רומה על-השמים אלהים על כל-הארץ כבודך : ז רשת הכינו לפעמי כפף נפשי כרו לפני שיחה נפלו בתוכה סלה : ח נכון לבי אלהים נכון לבי אשירה ואזמרה : ט עורה כבודי עורה הנבל וכנור אעירה שחר : י אודך בעמים אדני אזמרך בל-אמים : יא כי-גדל עד-שמים חסדך ועד-שחקים אמתך : יב רומה על-שמים אלהים על כל-הארץ כבודך :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית