א למנצח על-מחלת משכיל לדוד : ב אמר נבל בלבו אין אלהים השחיתו והתעיבו עול אין עשה-טוב : ג אלהים משמים השקיף על-בני אדם לראות היש משכיל דרש את-אלהים : ד כלו סג יחדו נאלחו אין עשה-טוב אין גם-אחד : ה הלא ידעו פעלי און אכלי עמי אכלו לחם אלהים לא קראו : ו שם פחדו-פחד לא-היה פחד כי-אלהים פזר עצמות חנך הבשתה כיאלהים מאסם : ז מי יתן מציון ישעות ישראל בשוב אלהים שבות עמו יגל יעקב ישמח ישראל :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית