א שיר מזמור לבני-קרח : ב גדול יהוה ומהלל מאד בעיר אלהינו הר-קדשו : ג יפה נוף משוש כל-הארץ הר-ציון ירכתי צפון קרית מלך רב : ד אלהים בארמנותיה נודע למשגב : ה כי-הנה המלכים נועדו עברו יחדו : ו המה ראו כן תמהו נבהלו נחפזו : ז רעדה אחזתם שם חיל כיולדה : ח ברוח קדים תשבר אניות תרשיש : ט כאשר שמענו כן ראינו בעיריהוה צבאות בעיר אלהינו אלהים יכוננה עד-עולם סלה : י דמינו אלהים חסדך בקרב היכלך : יא כשמך אלהים כן תהלתך על-קצוי-ארץ צדק מלאה ימינך : יב ישמח הר-ציון תגלנה בנות יהודה למען משפטיך : יג סבו ציון והקיפוה ספרו מגדליה : יד שיתו לבכם לחילה פמגו ארמנותיה למען תספרו לדור אחרון : טו כי זה אלהים אלהינו עולם ועד הוא ינהגנו על-מות :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית